برگزیده ای از سخنان شهید آوینی
برگزیده ای از سخنان شهید آوینی

مبادا غافل شویم و روزمرگی ما را از حضور تاریخی خویش غافل کند ..جه کسی می تواند ثابت کند که ضرر ویدئو از کامپیوتر بیشتر است؟ هیچکس . مشکل اینجاست که ما فقط با معیار اخلاق ظاهری به محصولات تکنولوژیک غرب می نگریم نه با معیار حکمت و حقیقت دین.


.هیچ پرسیده ای که عالم شهادت بر چه شهادت می دهد که نامی اینچنین بر او نهاده اند؟.عرفی کردن حوزه سیاسی در ایران خواه نا خواه با این دکترین دینی که اسلام را پاسخگوی تمام مسائل بشر می داند، در تقابل است..جهان امروز در دوران انتقال از یک عصر به عصری دیگر قرار دارد و تا آنگاه که این انتقال به انجام رسد دیگر روی ثبات را به خود نخواهد دید.

.راه کاروان عشق از میان تاریخ می‌گذرد و هر کسی در هر زمان بدین صلا لبیک گوید، از ملازمان کاروان کربلاست.


.پندار ما اینست که ما مانده ایم و شهدا رفته اند اما حقیقت آنست که زمان ما را با خود برده است و شهداء مانده اند ..آن آزادی که غرب می گوید « رهایی از هر تقید و تعهد » است و این آزادی که ما می گوییم نیز «رهایی از هر تعلقی » است .


.تفکر حقیقی همان تفکر حضوری است . ذکر نیز نه آنچنان است که به کوشش خود حاصل آید حضور عین تذکر و تقرب است و غفلت عین بعد .پس اوست که ما را به یاد می آورد آنگاه که متذکر باشیم .


.امام(ره) به ما آموخت که انتظار در مبارزه است و این بزرگترین پیام او بود و پس از او اگر باز هم امیدی ما را زنده می دارد همین است .


.زمان بادی است که می وزد هم هست هم نیست . آن که ریشه در خاک استوار دارند را از طوفان هراسی نیست . جنگ می آمد تا مردان مرد را بیازماید . جنگ آمده بود تا از خرمشهر دروازه ای به کربلا باز شود .


.ما مخالف علم نیستیم مخالف علم پرستی هستیم و معتقدیم همه امکانات حیاتی بشر اعم از تکنولوژی علم یا هنر ... باید در خدمت تعالی انسان باشد .


.هنر آنست که بمیری پیش از آنکه بمیرانندت و مبدا و منشا حیات آنانند که چنین مرده اند .


.ساحل را دیده ای که چگونه در آینه آب وارونه انعکاس یافته است ؟ سر آن که دهر بر مراد سفلگان می چرخد این است که دنیا وارونه ی آخرت است .


.پرستو را با گرما عهدی است که هر بهار تازه می شودوطن پرستو بهار است و اگر بهار مهاجر است از پرستو مخواه که بماند .

راه كاروان عشق از میان تاریخمی‌گذرد و هر كسی در هر زمان بدین صلا لبیك گوید، از ملازمان كاروانكربلاست.پندار ما اینست که ما مانده ایم وشهدا رفته اند اما حقیقت آنست که زمان ما را با خود برده است و شهداء مانده اند.

آن آزادی که غرب می گوید «رهاییاز هر تقید و تعهد» است و این آزادی که ما می گوییم نیز «رهایی از هر تعلقی» است.

جه کسی می تواند ثابت کند که ضررویدئو از کامپیوتر بیشتر است؟

هیچکس. مشکل اینجاست که ما فقط با معیار اخلاق ظاهری به

محصولات تکنولوژیک غرب می نگریم نه با معیار حکمت و حقیقتدین.

هیچ پرسیده ای که عالم شهادت برچه شهادت می دهد که نامی این چنین بر او نهاده اند؟

هنر آنست که بمیری پیش از آنکه بمیرانندت و مبدا و م
+نوشته شده در دوشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۱ساعت۱:۲ قبل از ظهرتوسط علی |